Weaning

Weaning je v překladu “odstavení” a samo o sobě se slovo používá v kontextu odstavení dítěte od pití mateřského mléka. Na našem webu budu používat zejména výraz TUBE WEANING, tedy odstavení, chtele-li zbavení se sondy a samotné slovo weaning pro odstavení od určitého nežádoucího vzorce chování. Např.extrémní vybíravost, pití ve spánku, behaviorální zvyklosti (dítě se vzteká když má jít společně ke stolu, dítě může jíst jen pokud se vždy kouká na tv, dítě nemůže jíst sedíc, dítě jí jen párky, apod.) a celkově nedobrý vztah k jídlu.

Existuje několik způsobů tube weaningu a různé weaningové světové kliniky mají rozličné patentované metody. My jsme syna dostali ze sondy Graz weaning metodou patentovanou NoTube.

Princip Tube Weaning  a Weaningu

  1. Postupné snižování sondovaných dávek/dávek jídla, na které je dítě zvyklé podle aktuálního a individuálního plánu dítěte.
  2. Správné vedení “table” sessions (sezení ve stole – snídaně, obědy, večeře, případně svačiny) a play pikniků.
  3. Často doprovázené talířkováním.
  4. Podpora BLW.
  5. Podpora autonomie dítěte nakrmit se, vybrat si jídlo malé děti, které se neumí nakrmit samozřejmě krmíme, čím dříve se ale dítě samo nakrmí, tím lépe).
  6. Každodenní/častá evaulace chování dítěte a následná reakce. (Hodnotíme, co fungovalo, co nefungovalo.) Flexibilně reagujeme.
  7. Společně s dítetem se učíme oddělit jeho zodpovědnost od naší, rodičovské. Konkrétně: Naše zodpovědnost je nabízet varianty (aneb table sessions mají svá pravidla, o nich více v blogovém článku), zodpovědnost dítěte je najíst se (čas, způsob, typ jídla je jeho právo, které si samo rozhoduje). Budujeme vzájemný respekt.
  8. Různé úrovně jednotlivých děti: orofaciální (některé děti neumějí kousat) , sensorická (některé netolerují kašovitou stravu,apod.), psychomotorická (děti se nemusejí umět samy najíst), behaviorální (dítě je zvyklé na své posptupy), atp. Stručně řečeno – vnímáme odkud dítě začíná, a že proces rozjídání má mnoho úrovní, kdy každý může vyžadovat jiný druh pozornosti. Proto tvoříme celkový postup na míru konkrétnimu dítěti. (viz.také bod 1.)
  9. Mějte na paměti, že rozjídání je dlouhodobý proces, který má etapy, které mohou trvat měsíce i roky. Němějte vysoká očekávání.
  10. V rámci etap se dítě učí novému chování, novým dovednostem, schopnoStem,.. ale nakonec by jídlo ždycky mělo být především zábava, pohoda a svoboda rozhodnout se. Proto netlačte na jezení a priori “zdravých potravin”, na jezení bez televize, na jezení se správným příborem, na jezením JEN u stolu, atp. Samozřejmě, že se můžeme snažit přiblížit se k ideálu, kdy dítě jí zdravě, pravidelně, vyváženě, u stolu, bez televize a se správnou lžící. ALE dítě především není robot a JE dítě. Respektujte, že pokud bude prospívat, přibírat na váze a bude mít k jídlu kladný vztah, je to důležitější, než teoretická moudra bez praxe.

Weaning je komplexní metoda, která by měla opravdu reagovat i na denní změny v chování dítěte. Jako rodič, který si tím sám prošel musím sebereflektivně přiznat, že jsme si během něj sáhli na dno. Dítě se totiž samozřejmě váží, aby neztratilo přiliš mnoho g/kg (v naprosté většině případů ke ztrátě váhy dojde a je to normální), zároveň se dítě učí reagovat na nová pravidla a učí se spoustu nového. To je doprovázeno výkyvy nálad, vzájemnému neporozumění si a správná pravidelná konzutlace je kýžená pro výsledek a úlevná pro rodičovskou mysl. Je opravdu velice náročné být na celý proces sám. Správným weaningem si nicméně ušetříme mnoho času, zdraví, psychické síly a také peněz. Za nás tuto metodologii doporučuji. Je efektivní (NoTube má úspěšnost více jak 90%) a v porovnání s jinými metodami je weaning rychlý (Náš syn se např.zbavil sondy během 7 týdnů). Neexistuje žádná jiná metoda, která by pomáhala dětem samostatně jíst a pít, která by měla stejné, či byť jen podobné výsledky.

NIKDY TUBE WEANING NEZKOUŠEJTE DOMA BEZ SUPERVIZE

VDŽY SE NAPŘED PORAĎTE O VAŠI KONKRÉTNÍ SITUACI S LÉKAŘEM.