Kateřina Mello

Narodila jsem se v Praze, kde jsem také vystudovala v magisterském oboru mezinárodní vztahy. Po ukončení vysoké školy jsem ojdela na pár zahraničních stáží, kdy jsem na jedné z nich potkala svého budoucího manžela. Pragmatickou dedukcí nejpříhodnějších podmínek ke společnému životu jsme vybrali Prahu, coby místo k usídlení. 

Po pár letech se nám narodilo vytoužené dítě. Chlapeček byl kouzelný, nicméně měl potíže s příjmem potravy, které následně vyústily k zavedení nasogastrické sondy, což pak vedlo k jejímu se zbavovaní. 

Během celého letitého problému jsme si ve většině chvilí připadali v problematice sami. Čeští odborníci, ať už to byli pediatré, gastroenterologové, logopedi, ergoterapeuti,…nám nebyli – i přes dobré úmysly – schopni pomoci. Často jsme se ale také setkávali s nepochopením, bagatelizací, s posíláním nás od jednoho odborníka k druhému, až po fatální zavedení sondy, na které syn zůstal závislý 14,5 měsíce. 

Celý proces v nás mj.zanechal obrovskou touhu předat námi získané informace dál, aby se náš případ nikomu jinému zbytečně neopakoval, případně aby cesta nebyla tolik strastiplná a vyčerpávající.  Proto jsme se s manželem rozhodli založit web bezsondy, který by shromažďoval ověřené(!) a ozkoušené metody a postupy, které lze aplikovat. 

Obtížně krmené děti zde jsou, byly a budou a je důležité brát tento fakt na vědomí. Bohužel v ČR, tak jako ve spoustě jiných zemích, neexistuje jednotná platforma přistupující k problematice holisticky, takže je rodič nakonec ztracen v přemíře názorů, doměnek a často i závěrů nezakladajících se na nejnovějších poznatcích v této oblasti.

Rádi bychom alespoň částečně přinesli novou živou vodu, která rozproudí stojaté vody nevalného zájmu o malé jedlíky a nejedlíky.

Přeji mnoho plných a následně snědených talířů!:)

KM