Sondované děti

Sondované děti jsou děti, které jsou buď 100%, či částečně krmeny sondou. Je několik druhů sond – nosogastrické – vedené nosem do žaludku (ty se mění v horizontu dnů, týdnů), nebo sondy gastrointestinální – vedeny přes břišní stěnu do žaludku (zde je také více druhů používaných sond), které se mění v horizontů měsíců.

Sonda je obvykle zavedena na základě buď dlouhodobého, či přechodného problému, kdy je často nezbytná a v těchto chvílích je fundamentálně důležitá a nesmírně nápomocná a doslova může zachránit životy. Pokud nicméně zdravotní důvod pro zavedení sondy pomine je důležité zbavit se ji. Právě kvůli vedlejším vážným nežádoucím efektům, mezi než patří i tzv. Závilost na sondě.

Bohužel o následcích dlouhodobého sondování v ČR nejsou k dispozici studie ani materiály, které by lékaře informovali právě o problémech čišících z dlouhodobého užívání sondy a převládá zde postoj sondu nasadit a nadále nekonzultovat rodinu ohledně jejího zbavení. Zde píši ze své zkušenosti, kdy objektivně sonda byla zavedena příliš brzy po hospitalizaci, nebyli jsme informováni o vedlejších problémech, nedostali jsme plán jak se sondy zbavit. Často jsou sondy nabízeny jako přechodné řešení s tím, že se dítě samo sondy zbaví. Nemusí tomu tak být a není tomu tak.

Problematika sondování není ani vyučována na lékařských školách coby součást osnov a jedná se tedy o oblast, v níž téměř není informovanost odborné veřejnosti, což způsobuje další nežádoucí problémy. Vždy mějte na paměti, že sonda by měla být poslední řešení problému a její zavedení není a nemělo být jednoduchým rozhodnutím!

Podle oficiálních statistik, které uvádí NoTube zaznamenává vedlejší potíže více jak 50% sondovaných dětí a 30% dětí na sondě ani neprospívá (např.kvůli extrémnímu zvracení). Je tedy mýtus, že všechny děti na sondě prospívají. 

https://notube.com/program/tube-optimization-program

Oba způsoby krmení mohou způsobovat mnoho vedlejších problémů a VŽDY (pokud je to možné) je nesrovnatelně lepší krmení přirozené, orální!