Fáze weaningu

Tube weaning a weaning trvá dlouhou dobu. Jsou děti, u kterých o něco kratší dobu a jsou i děti, u kterých se musí zkoušet vícekrát. Celý proces je náročný psychicky, fyzicky, finančně i časově, nicméně pokud je prováděn správně, přinese téměř vždy výsledky.

Během procesu si nejspíše jako jednotlivci i rodina sáhnete na dno a nejednou si pomyslíte, že “to” snad ani nezvládnete. Věřte mi, zvládnete. Chce to obrovskou dávku trpělivosti a pospolitosti, ale dáte to. V následujících řádkách vám představím fáze weaningu, které mějte na paměti. Dítě je musí projít a překonat a vám jejich povědomí pomůže lépe očekávat a předvídat, čím ještě musíte/dítě musí, projít.

  1. Fáze orofaciální. Tedy jak dítě umí jíst, pít, kousat, atp. Čím méně umí, tím delší bude cesta za úspěšným jezením. Hodně dětí se napřed naučí pít a dlouhé měsíce jídlo plivou, protože nevědí co s ním. Náš syn začal jíst až po dlouhých měsících po sundání ze sondy. Momentálně je schopen rozkousat a polykat i chicken nuggets.
  2. Fáze sensorická. Jak dítě toleruje dotyk na potraviny? Na různé konzistence? Na kousky jídel? Náš syn netoleroval žádný kontakt s jídlem. A nyní se většiny jídel neštítí.
  3. Fáze psychická. Překonání psychického bloku obvykle trvá velmi dlouho. Vytvoření si pozitivního vztahu k jídlu je otázkou opravdu měsíců, někdy i roku dvou.
  4. Fáze behaviorální. Pokud je dítě zvyknutné odmítat, nechodit ke stolu na sezení, nejíst, trvá několik týdnů i měsíců, než se novému režimu naučí.
  5. Fáze fyzická. Tedy spojení fyzického pocitu hladu s jídlem. Navození instinktu “jíst”. Zvlášť po dlouhodobém sondování se instinkt musí teprve “probudit”.
  6. Fáze sociální. Stává se, že v obklopení lidí bude mít dítě napřed nevoli jíst. Bude rozrušeno, neklidné nebo nejisté.

Každé dítě začíná z jiné fáze, lépe řečeno z jiné kombinace fází. Jako rodiče nemůžeme přesně vědět, čím si v hlavičce prošlo a musíme respektovat individuální cestu, kterou dítě během weaningu půjde. Věřte dítěti, že cestu zvládne. Jen s rodičovskou důvěru bude jíst seběvědomě a nezávisle. Nesrovnávejte své dítě s ostatními, snažte se ho brát jako kompexní bytost, která má nárok na to, projít si weaningem po svém.

Přeji mnoho sil!