Uncategorized

České pojišťovny a NoTube

September 19, 2019

Předvídavou možností jak postupovat ještě před žádostí pojišťovny o financování kliniky je zkusit předem reagovat na argumentaci pojišťoven. 

Ty říkají, že rakouskou kliniku nefinancují, protože je v ČR ekvivalentní léčba, a to v FN Motol.

Motol

Lze tedy projít s dítětem hospitalizací v Motole a pokud nepomůže, budete mít v ruce dokument potvrzující výsledek motolského programu. Pokud navíc zdejší lékaři pomohou bude to navíc jedině skvěle pro vás a vaše dítě!

Hospitalizace v Motole je obvykle na pediatrickém oddělení na pár dní. Požádejte svého ošetřujícího lékaře o poukaz k hospitalizaci. 

Zatím je v ČR znám jeden případ, kdy byla léčba v NoTube proplacena. Rodina chlapečka předložila veškeré nutné materiály dokazující, že zde ekvivalentní terapie pro malého není – včetně vyjádření od lékařů z oborů psychologie, pediatrie a logopedie.


Platí, že čím více odborníků vám doporučení kliniky napíše písemně (s odůvodněním, že zde jinak pomoc nenajdete) a pokud přiložíte propouštěcí zprávu z Motola po hospitalizaci, tím větší budete mít šanci o finanční náhradu rakouské kliniky.

Pokud máte zájem o hospitalizaci, kontaktuje paní Mudr.Gonsorčíkovou: 601 361 646 nebo ji můžete sehnat na tel.čísle: 224 432 293.

V případě dotazů neváhejte napsat zprávu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *