PRVNÍ NOTUBE PLAY PICNIC V ČR!

Prvně v historii NoTube zavítá expertní tým zabývající se problematikou sondovaných a obtížně krmených děti do České republiky.

Akce se bude konat 13.4.2019 na adrese:

Malvina Futurama, Nursery/Preschool
Sokolovská 668/136D
186 00 Praha 8 – Karlín


PRO KOHO JE AKCE PLAY PICNIC URČENA?

  1. Rodiče sondovaných dětí, kteří by se sondy rádi zbavili a potřebují více informací ohledně jejich konkrétní situace, možnostech zbavení sondy a ohledně spolupráce s NoTube.
  2. Rodiče obtížně krmených dětí, které špatně jedí, hůře prospívají, jsou velice selektivní ve výběru jídla nebo prokazují jiná omezení při jezení/pití.
  3. Rodiče, jejichž děti prospívají normálně ale jejichž dítě je velmi vybíravé, jí nárazově, či prokazuje jiné behaviorální chování, které celý proces krmení dělá nepříjemným pro obě strany.
  4. Rodiče, kteří chtějí poznat rodiny s podobnými problémy jako mají oni a kteří chtějí vidět, jak play picnic funguje (play picnic funguje na principu BLW a s NoTube se naučíte pořádat jej správně).
  5. Rodiče, jejichž dětem se jezení/pití zlepšilo, ale nadále stagnují ve vývoji s jídle (např.dítě odmítá jíst kousky apod.)

JAKÝ JE PROGRAM?

  1. Představení do problematiky sondování/obtížného krmení z pohledy odborníků špičkové kliniku NoTUBE
  2. Společný Play Picnic ( S sebou si přineste vlastní jídlo dle vlastních preferencí/jídelních omezení, nejlépe několik druhů, plus ideálně bílo prostěradlo, na kterém bude probíhat play picnic). Play Picnic je jezení na principu BLW, jehož cílem není v danou chvíli nakrmení dítěte, ale sensorická intergace, pozitivní společenský zážitek s jídlem (aneb nejíme pouze doma, jedí všichni a je to fajn) a nenásilná forma představení různých jídel.
  3. Během picnicu s NoTube máte možnost být upozorněni na případné nežádoucí chování vůči jídlením zvykům dítěte nebo se může více zdůraznit osobnost dítěte a tím i způsob řešení problému s jídlem. Zde dávám osobní zkušenost s piknikem v NoTube, který jsme několikrát zažili a na jeho bázi nadále pořádali pikniky doma. Posunuly nás hodně dopředu a princip jako takový je nesmírně přínosný a de facto i nezbytný při řešení problému s jídlem. Proto je důležité vědět přesně jak se piknik má pořádat a co je chtěné chování a co naopak. Vzhledem k tomu, že je každé dítě jiné nemusí být pravidla stejná úplně pro všechny děti. Je tak dobré mít možnost konzultace chování přímo na místo s odborníkem, který nás nasměruje jak dál.
  4. Osobní konzultace s odborníky na úrovní privátního sezení. V tomto případě Karoline a Sabine. Sami dlouhodobě spolupracujeme s Karoline a mohu ji jedině doporučit. Je nejen nesmírně milá, ale zároveň znalá a empatická a jedná srozumitelně a věcně.
  5. PLAY PICNIC MŮŽE VYPADAT I TAKTO

JACÍ ODBORNÍCÍ PŘIJEDOU?

Přijedou světové odbornice na dané téma,  Karoline Pahsini a Sabine Marinschek .

KOLIK AKCE STOJÍ?

Cena je symbolická. 45 EUR.

KDE SE MOHU PŘIHLÁSIT?

Přímo na stránkách NoTube. Zde.

CO NA ZÁVĚR JEŠTĚ MUSÍTE VĚDĚT?

Snad jen to, co o Play piknicích říká samo NoTube! přečtěte si oficiální popis a testemonials účastníků! Zde!:)